Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

8604 3fab 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
5063 31b5 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaAmericanlover Americanlover

July 11 2018

*do przeczytania później*

July 10 2018

9244 6144 500

July 09 2018

Chciałem zabrać ją w podróż na Księżyc, wszystko bym dla niej zrobił, a tak naprawdę powinienem był stanąć z nią mocno na Ziemi.
— Mathias Malzieu Mechanizm serca

July 05 2018

July 04 2018

Kocham cię. Bardzo. Czasem nie będę się do ciebie odzywał, będę na ciebie zły, albo ty będziesz zła na mnie i nie będziesz się do mnie odzywać. Będziemy się kłócić, będziemy mieć różne opinie na dany temat, ale chcę, żebyś pamiętała, że zawsze będę cię kochał. Nawet wtedy, kiedy coś będzie nie tak. Zawsze będziesz dla mnie najważniejsza. Nigdy o tym nie zapominaj.
— about last night
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viatoolong toolong

July 02 2018

He called me today to ask about some things
And I was laughing 
And I was really happy to hear his voice
And we are heading straight to normal

July 01 2018

It's beautiful
to make other people home. 
You can move out hundreds of times and still don't belong to places. 

"Home is whenever I'm with you" more than ever
Chwyć mnie za włosy, oprzyj o ścianę
Kochaj aż całkiem myśleć przestanę
— Maria Peszek
Reposted fromkatalama katalama viatoolong toolong
— Colleen Hoover, Confess
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatoolong toolong
- We wszystkim potrzebna jest kolejność - powiedział Johnnie Walker. - Nie można patrzeć zbyt daleko przed siebie. Jak człowiek patrzy zbyt daleko przed siebie, przestaje uważać pod nogi i często się przewraca. Ale nie należy też zbyt dokładnie patrzeć pod nogi. Jeśli nie patrzy się przed siebie, można na coś wpaść. Dlatego trzeba patrzeć przed siebie, ale niezbyt daleko, i robić wszystko jak należy, trzymając się kolejności. To najważniejsze. W każdym przypadku.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viatoolong toolong
Na pewno jesteś tam potrzebna
— oh

June 30 2018

3737 b450 500

June 29 2018

8573 82b2
Reposted fromZircon Zircon viaAmericanlover Americanlover

June 26 2018

June 25 2018

5084 d198
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
1376 8a06
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
9800 c639 500
  • "I like how sleeping next to someone means more than sex sometimes, the body's way of saying 'I trust you to be by my side at my most vulnerable time,' you have no defenses when you are asleep, you tell no lies" -Eric Shaw
Reposted fromPoranny Poranny viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl