Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

5995 13ff 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatoolong toolong
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
8891 9bd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatoolong toolong
1751 02d2 500
5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viabzdura bzdura
3817 2a0b
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAmericanlover Americanlover

May 22 2017

taylorhxll:

I’m such a tease. I’ll tell you how bad I want to fuck you and then probably fall asleep.

Reposted fromLauderdak Lauderdak viaAmericanlover Americanlover
And here comes the anxiety 
Jak napiję się kawy, to do głowy wpada mi niepokojąco radosna myśl o treści "Wszystko Będzie Dobrze Dacie Radę Przejść To Życie" 
4457 27a0
Reposted fromAmericanlover Americanlover

May 21 2017

0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viabzdura bzdura

May 20 2017

2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re viabzdura bzdura
2433 81f6
Reposted fromtfu tfu viabzdura bzdura

May 19 2017

The best way I can love you is by not losing myself in you, but growing with you.
— Navin E. (via quotemadness)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
1506 274e

fauxboy:

starshinethecat1:

xxgoldie12xx:

the-winchesters-in-221b:

2ollux-2hip2-2tuff:

davespritedave:

hoechlolly:

tehwhovianhufflepuff:

imagine-tenthousand:

mockinggrass:

Go big or go home 

So I tried to recreate this, because I knew the responses would be different, and consequently realized that it’s either extremely old or faked, as Cleverbot auto-capitalizes and auto-punctuates your sentences for you if you do not. Oh well.

In light of that fact, here’s my go at cybersexing Cleverbot.

image

So I decided to try it

image

alrighty, let’s go one more step

image
imageimage

i’M ACTUALLY CRYING.

image

THAT ESCALATED QUICKLY

image

Story of my life

image

that’s a first.

I LAUGHED HARDER THEN I HOULD HAVE AND I WAS IN PUBLIC

I wasn’t gonna reblog this but I lost it at the last one

9048 78f7

¯\_ツ_/¯

Reposted frommyry myry viaAmericanlover Americanlover
Patrzę w Twoje oczy i widzę w nich czasami niepokojące mnie odbicie czegoś, czego nigdy nie miałem zamiaru wzbudzić.
Patrzę na ich blask, Twój uśmiech, który tak bardzo w miły mi sposób rozjaśnia mrok mego serca...
Słyszę Twój głos, Twój śmiech,  potrafiące na jakiś czas, na ulotne chwile Bliskości, zagłuszyć we mnie tępy skowyt mojej duszy
I wiem, że gdzieś w innym wymiarze, innym czasie, innej konstelacji naszych, a raczej tylko mojej drogi, pokochałbym bezgranicznie w Tobie wszystko...
każdą cząstkę Ciebie, każdą Twoją niedoskonałość...
— ...pokochałby
Reposted frompensieve pensieve viatoolong toolong

May 16 2017

James i Lange nie mówili całkiem od rzeczy 
2458 4349
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl