Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

7747 f530 500

mienar:

pondering

February 16 2019

7293 db92 500
9214 11bb 500
Reposted fromsober sober viairmelin irmelin
5415 2f6b 500
Reposted frommalice malice viairmelin irmelin
6426 8ebb 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin

February 14 2019

0919 cc53 500
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
Jest to tak prawdziwe, że rzadko zwierzamy się ludziom lepszym od nas. Unikamy raczej ich towarzystwa. Na odwrót, najczęściej spowiadamy się przed tymi, którzy są do nas podobni i mają te same wady. Nie pragniemy się poprawić ani stać się lepszymi: wpierw musiałyby zostać osądzone nasze słabości. Chcemy tylko, żeby nas żałowano i zachęcano do kroczenia naszą drogą. Słowem, chcemy jednocześnie nie być winni i nie czynić wysiłku, żeby się oczyścić. Nie mamy ani dość cynizmu, ani dość cnoty. Ani energii zła, ani dobra.
— Albert Camus - "Upadek"

February 13 2019

4286 1c5b 500
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin

February 12 2019

7926 9518 500
Reposted fromkaty-leess katy-leess viairmelin irmelin

February 11 2019

3661 7496 500
antarctica
Reposted fromantihec antihec viatoolong toolong

February 10 2019

February 09 2019

Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

February 08 2019

2837 bd48 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

February 07 2019

Tęsknię za tym, żeby komuś zależało na tym żebym nie była smutna i żeby robił rzeczy (albo nie robił rzeczy) dlatego, że wie że będzie mi dzięki temu lepiej.
Nie tylko dlatego, że wyraźnie o to proszę. Straciłam wiarę, że to w ogóle jeszcze możliwe (z proszeniem wcale nie jest inaczej).  

Może i nieczęsto mówię czego chcę, ale jeżeli już to robię i tego nie dostaję, to bardzo ciężko później próbować znowu i znowu

February 06 2019

5067 574c 500

Jan Lechoń
Reposted byprzerwanarumianeke-modalna-artinspiracyjnaSylvka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl