Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viabzdura bzdura

April 21 2017

8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viatoolong toolong
Największe przekleństwo w życiu człowieka? 

Być czyimś całym światem 
Reposted bymyinstantneed myinstantneed

April 20 2017

5359 e5b5 500

April 19 2017

3411 3759 500

darkpachimari:

interior-design-home:

If you can’t hide the wires, make them part of the decor

Beautiful

April 18 2017

6474 5f69
Reposted frompesy pesy viaAmericanlover Americanlover

April 17 2017

7793 232f
Reposted fromamatore amatore viacouples couples
No, normalnie 

April 16 2017

Zostaję

Jak w ogóle mogłam pomyśleć, że odchodzę
Oh shit, jestem w dupie XD

Miałam sobie zrobić przerwę od zupy, ale nuda wygrywa 
Potrzebuję... 
Czegoś 

A mój jedyny głos rozsądku mnie wkurzył
W sumie tylko dlatego że się odezwał i powiedział to, o czym nie chciałam słyszeć XD
Po jaką cholerę mu powiedziałam 
Teraz moja najlepsza decyzja jest już realnie idiotyczna 
Nie żeby wcześniej nie była 

Co robić Marta, co robić 

Nie mam nic dla dzieci 
Skończy się dobra ciocia 
Może lepiej żeby się nie przyzwyczajały w sumie

No i co ty pierdolisz
Gówno wiesz i gówno widziałaś 

Rozsądek czy szczęście

Rozsądek czy... 
A może jednak wybór nie istnieje 
Dlatego potrzebny jest czas

Lata? 
Żeby później zranić z podwójną siłą? 

To może dlatego nie chcesz mieć dzieci 


Rozsądek czy nieunikniona samotność za jakieś 10 lat? 

Tak
Chyba tak powinno brzmieć to pytanie 

Pomijając fakt, że nie wiesz czy masz prawo je zadawać 


To rozsądek czy
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Poważnie rozmyślam nad morderstwem, ciekawe uczucie 

Dlaczego on nie umarł zamiast Niej

April 15 2017

6288 698d 500
Reposted frommirosia mirosia viaAmericanlover Americanlover
8463 6067
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabzdura bzdura
 - Coś taka jesteś... 
 - Spać mi się chce 
 - Wyglądasz jakbyś miała problem, a nie jakby chciało ci się spać. 

O mamo 
1122 a200 500
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover

April 14 2017

Och gdybym tylko była na Ciebie trochę zła, byłoby o wiele łatwiej 
Co teraz będzie i dlaczego nic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl